1 Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας δαχτυλίδι
2 Μετρήστε με έναν χάρακα την εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού
3

Αντιστοιχήστε τη διάμετρο με το μέγεθος στον παρακάτω πίνακα

Διάμετρος (mm) Περιφέρεια (mm) Νούμερο Επιλογή Δαχτύλου
13 41 1 Μικρό γυναικείο δάχτυλο
13,3 42 2
13,6 43 3
14 44 4
14,3 45 5
14,6 46 6
14,9 47 7
15,3 48 8
15,6 49 9
16 50 10
16,2 51 11 Μέσο γυναικείο δάχτυλο
16,5 52 12
16,8 53 13
17,2 54 14
17,4 55 15
17,8 56 16
18,1 57 17 Μεγάλο γυναικείο δάχτυλο
18,5 58 18
18,8 59 19
19,2 60 20
19,5 61 21
19,8 62 22
20 63 23
20,4 64 24 Αντίχειρας
20,6 65 25
21 66 26
21,2 67 27
21,5 68 28
21,9 69 29
22,2 70 30
22,5 71 31
22,9 72 32
23,3 73 33